Spotkania z wychowawcą oraz dyżuru pedagogiczne w roku szkolnym 2017/18 odbywać się będą w dni:

-