Dyrektor szkoły mgr Joanna Olejniczak
Religia
ks. Jerzy Mętlewicz
Język polski
mgr Katarzyna Kujawska
Język polski
mgr Joanna Olejniczak
Język angielski
mgr Rafał Muraszewski
 Muzyka mgr Paweł Koprowski
Język niemiecki
mgr Aneta Rakowska
Historia, WOS
Jadwiga Jastrzębska/mgr Katarzyna Kujawska
Biologia, Chemia
mgr Maria Kucharska
Wychowanie fizyczne mgr Bożena Wysota
Matematyka
mgr Elżbieta Strzałkowska
Fizyka
mgr Damian Łączkowski
Geografia
mgr Rafał Muraszewski
Informatyka
mgr Maria Kucharska
Plastyka
mgr Ewa Nowakowska
 Technika  mgr Bożena Wysota
Pracownicy Obsługi Piotr Jakubowski/Wioletta Woźniak