OGÓLNY ZARYS

Siemnówek jest niewielką miejscowością zajmującą niewielką powierzchnię gminy Lubraniec. Jest wsią wybitnie rolniczą, stojącą na średnim poziomie gospodarczym. Zanim powstało Publiczne Gimnazjum w Siemnówku, placówka ta pełniła funkcje Szkoły Podstawowej. Szkoła w okresie powojennym przeszła różne etapy rozwojowe: z 5 klasowej o dwóch nauczycielach przekształciła się w siedmioklasową o pięciu nauczycielach. Budowa nowej szkoły powstała z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły Sylwestra Jałoszyńskiego wspieranego przez społeczeństwo, dla którego szkoła była ośrodkiem krzewienia kultury i oświaty. 5 września 1965 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego gmachu szkoły, który aż do roku 2001 pełnił funkcję szkoły podstawowej.


DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMNÓWKU

  • Sylwester Jałoszyński
1958-1973 kierownik szkoły
1973-1990 dyrektor szkoły
  • mgr Elżbieta Zaparucha
1990-1999
  • mgr Halina Pietrzycka
1999-2004


PRACOWNICY OBSŁUGI

Stanisław Wasilewski 1945-1966
Zygmunt Grabowski 1971-1982
Czesław Kubiak 1966-1978
Władysław Każmierczak 1987-1995
Józef Lewandowski 1995-1998
Daniela Mielcarek od 1983
Daniel Łączkowski od 1997
Władysława Guzowska 1965-1981
Jadwiga Każmierczak 1987-1989


PUBLICZNE GIMNAZJUM W SIEMNÓWKU

W następstwie reformy oświatowej w roku 2001 szkoła podstawowa zostaje przekształcona w publiczne gimnazjum. Funkcje dyrektora pełni nadal mgr Halina Pietrzycka. Obecnie w gimnazjum istnieje sześć oddziałów klasowych ( kl. Ia; kl. Ib; kl.IIa; kl. IIb; kl.IIIa; kl.IIIb), w których uczy się 110 uczniów.


DYREKTORZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SIEMNÓWKU

1. mgr Halina Pietrzycka 2001-2004
2. Jadwiga Jastrzębska 2004-2005
3. mgr Piotr Pabian 2005-2007
4. mgr Elżbieta Strzałkowska 2007- obecnie