Badacze Megalitów

Konrad Jażdżewski (1908 - 1985) - profesor archeologii, zwi±zany z Katedr± Archeologii na Uniwersytecie Łódzkim. Badał grobowce kujawskie. Obecnie, przy Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi działa Fundacja im. prof. Konrada Jażdżewskiego

¬ródło;,,W Krainie Polskich piramid"