Legenda

W 1950r.k Jażdżewskiemu udało się zgromadzić odpowiednie fundusze aby rozpocząć wykopaliska w Sarnowie. Wykopaliska prowadzili archeolodzy z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Zakład Archeologi Uniwersytetu Łódzkiego. Po 15 latach do Sarnowa przybyla Lidia Gałobówna(uczennica K.Jażdzewskiego). Kultura pucharów lejkowatych była jej pasją.Rozpoczęte w 1966r wykopoliska prowadzono przez 10 sezonów. Gdy archeolodzy wrócili do Sarnowa w 1966r jednego z uczestników badań,holenderskiego archeologa J.A.Bakkera,zainteresowało wzniesienie,które znajduje się na płn.-zach. od grobowca nr 1. Był to strzał w 10.Wzniesienie okazało się piaszczystym cyplem w starorzeczu Zgłowiączki, a na nim odkryto pozostałości dwóch domów-dołki po słupach,które stanowiły ich konstrukcję oraz ślady palenisk wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Cennego materiału dostarczyły też jamy,do których mieszkańcy osady wyrzucali śmiecie oraz piwniczka,zapewne niegdyś zadaszona-być może warsztat obróbki rogu lub skóry. Znaleziska-Głównie potłuczone puchary i narzędzia krzemienne wskazywały,że odkryta osada pochadzi z tego samego okresu,co palenisko

Źródło;,,W Krainie Polskich piramid"